Home / Vosí Rojení / Rok 2009 - 5. rojení 252

Téma: C.K. Vosí manévry - Manévry, které byly plánovány na území jakési Bosny, byly převeleny do strategicky významnější lokality vestecké Obecnice, kterou poctilo svou návštěvou Jeho císařské a královské Apoštolské veličenstvo, z Boží vůle císař rakouský, král český a uherský František Josef I. s chotí císařovnou Alžbětou Bavorskou zvanou Sisi. Jeho příjezdu bylo očekáváno na bitevním poli (poznámka autora: místní fotbalové hřiště. Po uvítacím ceremoniálu vyrazil slavnostní průvod v čele s c. k. veličenstvy za halasného a oslavného volání nadšeného občanstva ze hřiště na Obecnici, kde proběhl slavnostní akt povýšení obce na město. Ku této příležitosti obdržel každý návštěník vlaječku našeho milovaného mocnářství a představiteli obce, resp. města byl předán jmenovací dekret. Ku potěše císaře a císařovny plzeňsští Pětatřicátníci předvedli maršparádu a kvérgrify, písně zapěl Josef Švejk za hudebního doprovodu C.K.ŠRAMLu pod přísným dohledem baronky Kakonyové. Bylo toho ještě více, viz naše pohlednice.